Windows storage hall
Mitos d.o.o.

Object type: Windows storage hall

Customer: Mitos d.o.o. – Slovenia

Description: Used hall type POWER OHT-D10. It is a new generation of tent storage halls from our product range, where the construction is made of solid iron profiles.

The cutting of the mentioned constructions is done on a robotic line in our production.

The POWER OHT-D10 type tent hall is already designed in such a way that it is possible to remove the PVC sheet from the structure after a certain time and replace it with an insulating sheet. Thus, the tented storage hall can be turned into an insulated fixed workshop.

In this project, we made a hall measuring 10 x 30 m.

All the facade parts of the tarpaulins are glued to the asphalt at the ground level with the help of a two-component bitumen mass. This system prevents water from entering the interior of the hall at the ground level. This ensures that the floor inside the hall always remains dry.

For the entrance door, we used sectional doors in the size of 4 x 4 m.

Šotorska hala tipa POWER OHT-D10 je že v naprej projektirana tako, da je možno iz konstrukcije po določenem času odstraniti PVC ponjavo in jo zamenjati z izolacijsko pločevino. Tako lahko šotorsko skladiščno halo spremenimo v izolirano fiksno delovno halo.

Pri tem projektu smo izdelali halo v velikosti 10 x 30 m.

Vsi fasadni deli ponjav so pri tleh zlepljeni z asfaltom s pomočjo dvokomponentne betumen mase. Ta sistem onemogoča vdor vode v notranjost hale pri tleh. S tem poskrbimo, da tla v notranjosti hale ostajajo vedno suha.

Za vhodna vrata smo uporabili sekcijska vrata v velikosti 4 x 4 m.