Elektronsko poslovanje

Podjetje je bilo uspešno na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«.

V okviru operacije »Digitalizacija podjetja Power šotori, d.o.o.« bomo izvedli naslednje ukrepe:

 • Elektronska izmenjava med partnerji,
 • digitalizacija nastopov na sejmih,
 • spletne strani za tuje trge,
 • produktno – prodajni video,
 • krepitev kompetenc – usposabljanja,
 • spletna trgovina za tuje trge.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Več si lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Vrednost prejetih nepovratnih sredstev je 29.796,20 EUR.

Opravili smo usposabljanje v obliki treh delavnic, na katerih smo pridobili sledeče kompetence:

 • brezpapirno poslovanje,
 • industrija 4.0 in predstavitev dobrih praks
 • novi poslovni modeli v navezi z industrijo 4.0,
 • internetna varnost in
 • sistemizacija delovnih mest.