Izdelava projekta

Partner, ki vam stoji ob strani vse od načrtovanja pa do končne realizacije

Po potrditvi ponudbe s strani naročnika se v biroju podjetja POWER šotori izdela statični model jeklene konstrukcije. Vsak kraj postavitve ima svoje gradbene zahteve glede snežne in vetrovne obremenitve, zato se preverja statični izračun, ki se izračunava po EUROCODE za vsak projekt posebej.

Izdela se tudi vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenih dovoljenj.

Po uskladitvi še zadnjih detajlov z naročnikom, se v biroju izdelajo delavniške risbe in projekt se prestavi iz načrtovanja v praktični del – v izdelavo v proizvodnjo.