Skladiščni šotor
Pločevina Bučar d.o.o.

Tip objekta: Skladiščni šotor

Naročnik: Pločevina Bučar d.o.o.

Opis: Stranka je bila omejena s prostorom, zato smo ji izdelali skladiščni šotor točno po merah in namembnosti

Namen: Skladiščni šotor izdelan točno po merah in namembnosti