Prizidek po naročilu
KIA motors Ljubljana

Tip objekta: Šotorska skladiščna hala v kombinaciji nadstrešnice in zaprte hale

Naročnik: KIA Motors Ljubljana

Opis: Šotorska hala bila izdelana za namen skladišča za stranko KIA motors Ljubljana.

Širina hale 10 m, dolžina 20 m.

Polovica hale je bila izvedena kot nadstrešek in polovica kot zaprta hala.