Hala za visoke snežne obremenitve
Saleisianer MIETTEX GmbH

Tip objekta: Hala za visoke snežne obremenitve

Naročnik: Saleisianer MIETTEX GmbH

Opis: Za naročnika smo izdelali halo, katere snežna obremenitev je 4,5 kN/m2.

Postavitev je bila izvedena direktno na asfaltno površino, pritrjena z zemeljskimi sidri brez posebnih gradbenih posegov v tla (brez betonskih temeljev).

Vsi fasadni deli ponjav so pri tleh zlepljeni z asfaltom s pomočjo dvokomponentne betumen mase. Ta sistem onemogoča vdor vode v notranjost hale pri tleh. S tem poskrbimo, da tla v notranjosti hale ostajajo vedno suha.