Hala za skladiščenje viličarjev
Monter d.o.o.

Tip objekta: Hala za skladiščenje viličarjev

Naročnik: Monter d.o.o. – Slovenija

Opis: Uporabljen model POWER OHT20 v velikosti 20 x 28 m.

Postavitev je bila izvedena direktno na asfaltno površino, pritrjena z zemeljskimi sidri brez posebnih gradbenih posegov v tla (brez betonskih temeljev)

Vsi fasadni deli ponjav so pri tleh zlepljeni z asfaltom s pomočjo dvokomponentne betumen mase. Ta sistem onemogoča vdor vode v notranjost hale pri tleh. S tem poskrbimo, da tla v notranjosti hale ostajajo vedno suha.

Za vhodna vrata smo uporabili drsna ročna vrata v velikosti 4 x 4m iz lastne proizvodnje.