Hala za skladiščenje pvc ponjav
Sattler GmbH

Tip objekta: Hala za skladiščenje pvc ponjav

Naročnik: Sattler GmbH – Avstrija

Opis: Gre za šotorsko halo tipa POWER OHT – D 30 širine 30m s stransko notranjo uporabno višino 5 m in dolžino 60 m.

Hala je projektirana za snežno obremenitev 2,6 kN/m2.

Postavitev je bila izvedena direktno na asfaltno površino, pritrjena z zemeljskimi sidri brez posebnih gradbenih posegov v tla (brez betonskih temeljev).

Vsi fasadni deli ponjav so pri tleh zlepljeni z asfaltom s pomočjo dvokomponentne betumen mase. Ta sistem onemogoča vdor vode v notranjost hale pri tleh. S tem poskrbimo, da tla v notranjosti hale ostajajo vedno suha.

Na notranji strani nameščena dodatna ponjava za preprečevanje kondenza.

Halo smo opremili tudi z razsvetljavo.

Za vhodna vrata smo uporabili hitro tekoča vrata EFAFLEX.