Hala za skladiščenje papirja
Mondy GmbH

Tip objekta: Hala za skladiščenje papirja

Naročnik: MONDY GmbH – Avstrija

Opis: Gre za šotorsko halo tipa POWER OHT – D 32 širine 32 m s stransko notranjo uporabno višino 6 m in dolžino 60 m.

Hala je projektirana za snežno obremenitev 2,0 kN/m2.

Postavitev je bila izvedena direktno na asfaltno površino, pritrjena z zemeljskimi sidri brez posebnih gradbenih posegov v tla (brez betonskih temeljev).

Vsi fasadni deli ponjav so pri tleh zlepljeni z asfaltom s pomočjo dvokomponentne betumen mase. Ta sistem onemogoča vdor vode v notranjost hale pri tleh. Z tem poskrbimo, da tla v notranjosti hale ostajajo vedno suha.

Za vhodna vrata smo uporabili hitro tekoča vrata EFAFLEX.