Hala za skladiščenje gum
Swietelski GmbH

Tip objekta: Hala za skladiščenje gum

Naročnik: Swietelski GmbH – Avstrija

Opis: Zaradi omejenosti s prostorom, maximalne izkoriščenosti ter racionalnosti hale smo pri izdelavi konstrukcije izvedli kombinacijo polnih profilov (noge) ter paličastih profilov (strešni del).

Tako smo dosegli na majhnem prostoru postavitve maximalno notranjo izkoriščenost.

Velikost hale 17 x 20 m.

Hala je postavljena direktno na asfaltno površino, pritrjena z zemeljskimi sidri brez posebnih gradbenih posegov v tla (brez betonskih temeljev).

Vsi fasadni deli ponjav so pri tleh zlepljeni z asfaltom s pomočjo dvokomponentne betumen mase. Ta sistem onemogoča vdor vode v notranjost hale pri tleh. S tem poskrbimo, da tla v notranjosti hale ostajajo vedno suha.

 

Na vsaki čelni strani smo vgradili po 3 sekcijska vrata različnih velikosti.