Prekrivanje transportne poti
DSS Kalsdorf

Tip objekta: Prekrivanje transportne poti

Naročnik: DSS Kalsdorf

Opis: Stranki smo izdelali šotorsko skladišče za skladiščenje papirja. Papir se mora dnevno prevažati iz glavnega skladišča v pomožno šotorsko skladišče.

Ker je bila transportna pot na prostem, smo jo na željo stranke prekrili, da je prevažanje papirja z viličarji možno nemoteno ob vsakem vremenu.