Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Za ključne osebe v podjetju POWER DAMIJAN DOBNIK S.P. smo izvedli usposabljanje z namenom pridobitve digitalnih kompetenc in znanja na naslednjih področjih:

  • brezpapirno poslovanje,

  • industrija 4.0 in predstavitev dobrih praks,

  • novi poslovni modeli v navezi z industrijo 4.0,

  • internetna varnost in

  • sistemizacija delovnih mest. 

Izobraževanje sodi v sklop izobraževanj, ki jih sofinancira: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Usposabljanje je bilo vodeno s strani podjetja Multimedija studio d.o.o. in je potekalo na sedežu podjetja POWER DAMIJAN DOBNIK S.P..

Namen operacije v sklopu katere se je izvedel ukrep: »KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA«, je vzpostaviti oziroma krepiti prisotnost podjetja na tujih trgih in povečati možnost za predstavitev naših proizvodov in storitev na mednarodnih trgih.

S prevzemom elektronskega načina poslovanja in pridobitvijo novih kompetenc smo si olajšali vstop v globalne verige vrednosti in na nova tržišča ter na ta način povečali mednarodno konkurenčnost našega podjetja. To med drugim pomeni izboljšanje in pospešitev interakcije s poslovnimi partnerji v tujini, bolj učinkovito pošiljanje in zbiranje informacij ter izboljšanje odnosov v celotni dobavni verigi.